Sunday, June 17, 2018

Oni koji ispunjavaju uslove za starosnu penziju u ovoj godini moraju da zaključe radni odnos najkasnije 30. decembra i podnesu zahtev za ostvarivanje prava 31. decembra, kako bi im se o tome odlučivalo po odredbama Zakona koje važe za ovu godinu.

Iz Fonda PIO ukazuju da se dan kojim se prekida osiguranje ne može tretirati i kao dan kada započinje pravo iz PIO, što znači da oni koji prekinu radni odnos 31. decembra mogu očekivati ostvarivanje prava od 1. januara i po odredbama Zakona koji važi od 2016. godine.

Žene će dogodine morati da imaju pola godine života više da bi se penzionisale jer je 2016. uslov za starosnu penziju žena 61 godina života i najmanje 15 staža. Ni naredne godine ne menjaju se uslovi za starosnu penziju muškaraca. Oni su, kao i sada - 65 godina života i najmanje 15 godina staža.

Uslovi za prevremenu starosnu penziju dogodine se menjaju i za muškarce i za žene. Tako će muškarci 2016. sa 40 godina radnog staža moći otići u prevremenu starosnu penziju samo ako imaju 55 godina i osam meseci života. Ženama će 2016. trebati 55 godina života i 37 godina staža. To je osam meseci života i staža više nego 2015.

Važno je napomenuti da se prevremene starosne penzije trajno umanjuju 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju, s tim što iznos umanjenja za prevremenu penziju maksimalno može iznositi 20,4 odsto.

Dogodine se menjaju i uslovi za porodičnu penziju. Tako će udovice, da bi ostvarile pravo na porodičnu penziju, morati imati najmanje 52 i po godine života, dok će udovcima trebati 57 godina i šest meseci. Promena nema kada su u pitanju deca koja ispunjavaju uslove za porodičnu penziju - ona bezuslovno pripada svoj deci mlađoj od 15 godina, zatim ako nastave školovanje u srednjoj školi do 20 godina, a ako se odluče na fakultetsko obrazovanje ona im pripada sve do 26. godine života. Produženje je moguće samo zbog bolesti.

Zaposleni koji imaju beneficirani radni staž, 2016. moraju imati 54 godine i četiri meseca života i 22 godine staža, s tim što efektivno moraju imati provedeno 12 godina na radnim mestima na kojima se staž uvećava. Policijski službenici mogu 2016. otići u penziju s 57 godina i četiri meseca života i 25 godina penzijskog staža, od kojeg 15 na beneficiranom radnom mestu.

U Vojsci Srbije podoficiri i oficiri, do čina pukovnika, mogu otići u penziju s 53 godine života i 40 godina penzijskog staža, a pukovnik s 54 godine života i 40 godina penzijskog staža. Specijalci u BIA, VBA i VOA moraju imati najmanje 53 godine života i 20 godina efektivno provredenih na tim poslovima.

 EXPRES - Žene 2016. u penziju sa 61 godinom

065 333 90 29

info@expres.rs

Our website is protected by DMC Firewall!